Prohlášení o přístupnosti

Použité metodiky

Webová prezentace countrynakolejich.cz byla vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámnějších metodik používaných v České republice. Konkrétně se jedná o Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaný MI ČR a Metodický návod Blind Friendly Web vydaný a průběžně aktualizovaný organizací SONS (http://www.sons.cz).

Zpracování

Tento portál používá software Open Source System GetSimple CMS. Struktura dokumentu je tvořena kódem validním dle DTD HTML 5.0 Strict, formátování a vizuální stránka prezentace je zajištěna prostřednictvím CSS (kaskádových stylů). K dispozici je i speciální CSS soubor pro tisk. Jednotky velikosti textů jsou relativní, díky čemuž je uživateli umožněno přizpůsobit si velikost textu jeho potřebám.

Dokumenty a formuláře ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení jsou k dispozici ve formátech PDF, DOC a XLS.

Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF doporučujeme rozšířit internetový prohlížeč o aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Pro zobrazení a úpravu dokumentů DOC a XLS jsou nutné aplikace balíčku Microsoft Office, nebo OpenOffice.org. Balíček kancelářských aplikací OpenOffice.org je zdarma ke stažení na stránkách www.openoffice.cz. Pro zobrazení a tisk těchto dokumentů je možné použít i speciálních prohlížečů, které jsou zdarma ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.

Výjimky

  • Fotogalerie na těchto stránkách používají technologii JavaScript pro efekt zvětšení obrázků. Není-li JavaScript dostupný, obrázky se načtou bez efektu - jako běžný odkaz na jinou stránku.
  • Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.
  • Použití wysiwyg editoru pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost není ovlivněna.

Platnost prohlášení

Toto prohlášení je platné ke dni vydání – 6.3.2020. Za případnou neshodu v důsledku pozdější aktualizace obsahu provozovatelem prezentace se omlouváme a prosíme o případné upozornění.

Kontakt na autora

I přes veškerou naši snahu vytvořit tento web co nejpřístupnější, je možné, že se při prohlížení této webové prezentace setkáte s nějakými problémy. V takovém případě Vás prosíme, aby jste nám tuto skutečnost oznámili, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Děkujeme.

Tomáš Vyhnálek – (WebTom)
Ledec 9, 535 01 Přelouč

Tel.: 605 451 870
admin@tom-vyhnalek.cz
www.web.tom-vyhnalek.cz